Spektroskopie jednomolekulárních magnetů

Instituce: Vysoké učení technické v Brně
Fakulta/ústav: Středoevropský technologický institut
Další údaje o pracovišti: Výzkumné zařízení CEITEC Nano
Lektoři: Ing. Jakub Hrubý
Studenti: Adam Vondracek - Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková organizace

Popis: Cílem bude osvojit si analýzu spekter jednomolekulárních magnetů z vysokofrekvenční (100-1000 GHz) elektronové spinové rezonance ve vysokém magnetickém poli (16 T) . Pomocí těchto spekter je možné určitě fyzikální a chemické vlastnosti molekul, které jsou nutnou podmínkou pro aplikace v materiálech s novými zajímavými vlastnostmi. Měření budou provedena ve výzkumné infrastruktuře CEITEC Nano.