Vysokofrekvenční elektronová spinová rezonance

Instituce: Vysoké učení technické v Brně
Fakulta/ústav: Středoevropský technologický institut
Další údaje o pracovišti: Výzkumné zařízení CEITEC Nano
Lektoři: Ing. Jakub Hrubý
Studenti: Adam Vondracek - Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková organizace

Popis: Cílem projektu bude naučit studenta komplexní fyzikální rozbor spektra získaného z pokročilé spektroskopické metody založené na vysokofrekvenční (100-1000 GHz) elektronové spinové rezonanci ve vysokém magnetickém poli (16 T). Tato práce bude realizována na spektrometru, který bude dostupný ve výzkumné infrastruktuře CEITEC Nano ve skupině Magneto-optické a THz spektroskopie v průběhu roku 2018.