Vliv solných roztoků na brzdové obložení

Instituce: Akademie věd České republiky
Fakulta/ústav: Ústav fyziky materiálů AV ČR
Další údaje o pracovišti: Hlavním cílem Ústavu fyziky materiálů je objasňovat vztah mezi chováním a vlastnostmi materiálů a jejich strukturními a mikrostrukturními charakteristikami.
Lektoři: Ing. Eva Švábenská, Ph.D.

Popis:

V práci bude posouzen vliv solných roztoků o různém složení a koncentraci na brzdové obložení. Vzorky brzdového obložení budou před a po umístění v solném roztoku pozorovány za pomocí optického a skenovacího elektronového mikroskopu. U solných roztoků se bude hodnotit změna pH a změna barvy.