Využití ultrazvuku pro přenos informace

Instituce: Vysoké učení technické v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Další údaje o pracovišti: Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky
Lektoři: doc. Ing. Jan Mikulka, Ph.D.
Studenti: Michal Jurák - Gymnázium Brno, Elgartova, příspěvková organizace

Popis: Klasický reproduktor má širokou vyzařovací charakteristiku, což znamená, že úroveň slyšitelného signálu do jisté míry nezávisí na vzájemné poloze posluchače a reproduktoru. V šedesátých letech minulého století vědci začali experimentovat s přenosem slyšitelného zvuku pomocí ultrazvukových vln. Přenos slyšitelného zvuku ultrazvukem má jednu velmi specifickou vlastnost, která spočívá v úzké směrovosti přenášeného svazku. Na rozdíl od klasického reproduktoru tak lze tento tzv. parametrický reproduktor nasměrovat přímo na posluchače, přičemž ostatní mimo vysílaný svazek přenášený zvuk neslyší. Tohoto principu se v dnešní době využívá např. v marketingu (cílené audio spoty), přehrávačích hudby nebo dokonce v armádě či námořní dopravě. Cílem projektu bude seznámení se s principy parametrického reproduktoru. Řešitel SOČ si parametrický reproduktor prakticky zrealizuje a ověří jeho funkčnost změřením vyzařovací charakteristiky pomocí moderního vybavení na FEKT VUT v Brně. Předpokladem pro řešení projektu je zájem o elektroniku a s ní související praktické dovednosti.