Grafické karty ve vědeckých výpočtech

Instituce: Vysoké učení technické v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Další údaje o pracovišti: Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky
Lektoři: doc. Ing. Jan Mikulka, Ph.D.
Studenti: Martin Hubáček - Purkyňovo gymnázium, Strážnice, Masarykova 379, příspěvková organizace

Popis: Náročnost vědeckých výpočtů neustále roste. Je to způsobeno nejen zvyšující se komplexností výpočetních algoritmů, ale také množstvím zpracovávaných dat, které do algoritmů vstupují. Typickým příkladem jsou obrazová data získaná magneticko-rezonanční tomografií (MR). Nové poznatky v oblasti fyziky a elektrotechniky umožňují neustále zlepšovat rozlišení MR obrazů, které např. v lékařství poskytují důležité informace o vnitřních strukturách tkání a tím přináší důležitou pomoc v diagnostice závažných onemocnění. Tomografická obrazová data je však nejprve potřeba vhodně zpracovat, aby zobrazovala skutečné prostorové rozložení snímaného vzorku a to s dobrým rozlišením a kontrastem. I když jsou dnešní počítače čím dál rychlejší, množství zpracovávaných dat nejsou co do rychlosti schopny dohnat. Mnoho operací je dnes proto vykonáváno ve velmi rychlých grafických kartách (NVidia, ATI). Cílem projektu bude seznámit se s touto technologií a ukázat na reálné úloze ze zpracování MR obrazů, jakým způsobem lze herní grafické karty prakticky využít. Předpokladem pro řešení tohoto SOČ projektu je základní znalost programování (nejlépe C++) a matematiky.