Eye-tracking

Instituce: Vysoké učení technické v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Další údaje o pracovišti: Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky
Lektoři: doc. Ing. Jan Mikulka, Ph.D.
Studenti: Václav Barták - Gymnázium Brno-Řečkovice, příspěvková organizace

Popis: Eye-tracking neboli sledování pohybu očí znamená proces měření dráhy pohledu. Má uplatnění ve studiu vizuálního vnímání, psychologii, kognitivních vědách ale také např. v bezdotykovém ovládání počítačů. V dnešní době se sledování dráhy pohledu využívá také v oblastech marketingu, kde nám tyto metody dávají novou informaci např. o nejčastěji sledovaných místech statické reklamy nebo reklamního videa. Na základě těchto znalostí lze následně způsob předávání informace dokonale optimalizovat. Cílem projektu je návrh inteligentních brýlí s dostupnými webovými kamerami, které budou schopny sledovat dráhu pohybu očí a zaznamenávat ji pro další analýzu. Předpokladem pro vyřešení projektu je zájem o programování (nejlépe v C++) a chuť naučit se základům z oblasti analýzy a zpracování obrazů. Výsledky této práce budou mít velký potenciál k zapojení se do navazujících interdisciplinárních projektů.