Netradiční geometrie - origami

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Přírodovědecká fakulta
Další údaje o pracovišti: Ústav matematiky a statistiky
Lektoři: Petr Pupík
Studenti: Lucie Reichertová - Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, příspěvková organizace

Popis:

Studentky by se měly představit, jakým způsobem lze vystavět geometrie, například euklidovská pomocí pěti Euklidových axiomů. Pokud se však podíváme na jinou axiomatickou výstavbu, můžeme dostat jiné geometrie. Jedním z možných přístupu jsou tzv. Huzitovy axiomy, kde buduje tzv. origami geometrii. Tato geometrie má krásné aplikace v matematice, lze již například roztřetit úhel, řešit kubické rovnice a podobně. Směřování práce může být opět různorodé, od užití ve vědě (medicína, astronomie), po modulární origami. Z tohoto důvodu je vhodné, aby na tématu pracovalo více studentů.