Aplikace lineární algebry a teorie grafů v sociálních sítích

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Přírodovědecká fakulta
Další údaje o pracovišti: Ústav matematiky a statistiky
Lektoři: Petr Pupík
Studenti: Berenika Chromá - Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, příspěvková organizace

Popis:

Studentka sepíše práci představující maticový počet (determinanty, vlastní čísla, vlastní vektory) a základy teorie grafů, které poté aplikuje při zkoumání sociální sítě. Představí, co to je sociální síť, ukáže její matematické vlastnosti a ukáže, jakým způsobem se právě pomocí lineární algebry odhalují šedé eminence a lidé s velkým vlivem. Studentka zároveň sama prozkoumá konkrétní sociální síť (třída, skupina studentů) a na základě vlastního výzkumu odhalí představené vlastnosti.