Účinnost repelentních přípravků proti ohryzu sazenic dřevin hlodavci

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Lesnická a dřevařská fakulta
Další údaje o pracovišti: Ústav ekologie lesa
Lektoři: Ing. Ladislav Čepelka, Ph.D.

Popis:

Ošetření sazenic repelentem (podzim), sledování, případně vyhodnocení škod (jaro)