Inventarizace stavu aleje od státního statku Rokytnice v  Orlických horách k  Novému dvoru

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Lesnická a dřevařská fakulta
Další údaje o pracovišti: Ústav ekologie lesa
Lektoři: Ing. Ladislav Čepelka, Ph.D.

Popis: Zaměření polohy (GPS, pořadí), druhu, rozměrů a stavu jednotlivých stromů v aleji, pořízení fotodokumentace, případně srovnání s předchozími šetřeními. Ideálně do formy vhodné pro publikování v lokálním periodiku (např. Orlické hory a Podorlicko).