Zaniklá sídla na území Jihomoravského kraje

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Agronomická fakulta
Další údaje o pracovišti: Ústav aplikované a krajinné ekologie
Lektoři: Mgr. Ing. Hana Vavrouchová, Ph.D.

Popis: Cílem práce je tvorba komplexní databáze fyzicky zaniklých sídel na vymezených lokalitách na území Jihomoravského kraje. Základní metodou výzkumu je literární rešerše a terénní průzkum. Výsledky práce budou složit jako výchozí podklad pro plánovací praxi.