Aleje a stromořadí v Jihomoravském kraji

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Agronomická fakulta
Další údaje o pracovišti: Ústav aplikované a krajinné ekologie
Lektoři: Mgr. Ing. Hana Vavrouchová, Ph.D.

Popis: Cílem práce je tvorba komplexní databáze alejí a stromořadí na vybraném území v rámci Jihomoravského kraje. Základní metodou výzkumu je analýza existujících dat z terénu, jejich aktualizace terénním průzkumem a základní statistické zpracování. Výsledky práce budou složit jako výchozí podklad pro plánovací praxi.