Diverzita vodních živočichů v lesních kolejových tůních

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Lesnická a dřevařská fakulta
Další údaje o pracovišti: Ústav ochrany lesů a myslivosti
Lektoři: Mgr. Ondřej Mikulka
Studenti: Martin Grufík - Gymnázium Brno, Křenová, příspěvková organizace

Popis: V minulosti bývalo nahlíženo na těžkou lesnickou techniku jako na rušivý element v souvislosti s pojezdem a rozrušením terénu, tak dílčí výzkumy ukazují, že zaplavené pojezdní trasy mohou tvořit vhodné prostředí pro vodní organismy. Pohyb lesnické techniky tak potencionálně může vést ke zvýšení biodiverzity a stability lesních ekosystémů. Smyslem projektu je zhodnotit diverzitu tzv. kolejových tůní, prostřednictvím pravidelných kontrol daných lokalit, následným odlovem živočichů a popisem vybraných faktorů prostředí. Vzorky budou determinovány v laboratoři a výsledná data analyzována v kontextu s faktory prostředí.