Návrh revitalizace vybraného brownfieldu

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Agronomická fakulta
Další údaje o pracovišti: Ústav aplikované a krajinné ekologie
Lektoři: Prof. Dr. Ing. Milada Šťastná

Popis: Student/ka