Identifikace krajinných monumentů ve vybraném území

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Agronomická fakulta
Další údaje o pracovišti: Ústav aplikované a krajinné ekologie
Lektoři: Prof. Dr. Ing. Milada Šťastná

Popis: Student/ka nejdříve vypracuje literární rešerši na téma krajina, krajinné hodnoty a krajinné monumenty ve vybraném území. Následně provede jejich analýzu a připraví grafické výstupy, včetně fotografií z terénního šetření, které budou součástí příloh práce.