Životní prostředí a možnosti jeho ovlivnění

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Lesnická a dřevařská fakulta
Další údaje o pracovišti: UTOK
Lektoři: prof, Ing. Miloslav Šlezingr, Dr.
Studenti: Kateřina Lancmanová - Gymnázium Brno, Křenová, příspěvková organizace

Popis:

V práci se si student vybere některou ze složek životního prostředí (například vodní tok v okolí bydliště, rybník, les apod. ) a spolu s lektorem se pokusí zmapovat vývoj dané lokality - změny v průběhu času.