Měření vybraných mikroklimatických podmínek vnitřního prostředí budov se zaměřením na prachové částice

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Agronomická fakulta
Další údaje o pracovišti: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky
Lektoři: Ing. Petr Junga, Ph.D.
Studenti: Michaela Mašková - Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace

Popis:

Jedná se o experimentální měření vybraných mikroklimatických parametrů vnitřního prostředí budov. Pro experiment je zvolena místnost laboratoří zjišťování DNA vybavená vzduchotechnickým zařízením a pro srovnání sousední místnost kanceláře s přirozeným větráním bez vzduchotechniky. Budou měřeny, srovnány a vyhodnoceny hodnoty prachových mikročástic v ovzduší těchto dvou místností. Měření bude provedeno ve více opakováních a termínech (předpokládá se minimálně zimní a letní měření). Cílem je ověření skutečného stavu obsahu mikročástic v ovzduší u dvou rozdílně větraných místností. U laboratoře je eliminace mikročástic prachu velice důležitá, s ohledem na možnosti ovlivnění experimentálních rozborů i s ohledem na zdravotně nezávadné pracovní podmínky pro zaměstnance.