Mortalita živočichů na vybraných úsecích pozemních komunikací

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Lesnická a dřevařská fakulta
Další údaje o pracovišti: Ústav ochrany lesů a myslivosti
Lektoři: Ing. Jakub Drimaj
Studenti: Veronika Konečná - Gymnázium Blansko, příspěvková organizace

Popis:

Mortalita živočichů na pozemních komunikacích je jedním z negativních průvodních jevů rozvoje dopravní infrastruktury a může významně ovlivňovat životaschopnost populací některých skupin živočichů. Student bude v pravidelných intervalech monitorovat vybrané pozemní komunikace v okolí svého bydliště či školy (v rámci Jihomoravského kraje), zaznamenávat nalezené uhynulé živočichy (druh, GPS souřadnice a charakteristiky prostředí) a poté v geoinformačním systému analyzovat vlivy jednotlivých faktorů prostředí (vzdálenost od vodního toku či lesa, migrační bariéry atd.). Výstupem bude seznam nejčastěji usmrcovaných druhů, mapa jednotlivých nálezů, objasnění významu sledovaných faktorů pro úhyn živočichů na silnicích a možné návrhy k eliminaci mortality.