Aplikace DNA markerů u zeleniny

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Agronomická fakulta
Další údaje o pracovišti: Ústav biologie rostlin
Lektoři: Doc. Ing. Tomáš Vyhnánek, Ph.D.
Studenti: Martin Grufík - Gymnázium Brno, Křenová, příspěvková organizace

Popis:

V rámci SOČ se zájemce bude zabývat praktickou aplikací metod molekulární biologie u vybraných zástupců (čeledí) zelenin. Tyto čeledi mohou být specifikovány na základě konzultace, resp. zájmu studenta. V praktické části se seznámí se základními kroky v laboratoři molekulární genetiky rostlin jakou izolace genomické DNA, polymerázové řetězová reakce (PCR), elektroforetická separace DNA fragmentů a praktická interpretace výsledků. V rámci práce se předpokládá spolupráce se subjekty, jako jsou SEMO, a.s. Smržice nebo MoravoSeed CZ, a.s. Mikulov odkud bude získáno osivo vybraných zástupců zelenin. Nejdříve bude vyhodnocena genetická variabilita daného druhu a následně použita pro praktickou aplikaci v rámci šlechtění a semenářství daného druhu zeleniny.