Pronásledovaná genetika

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta lékařská
Další údaje o pracovišti: Ústav lékařské genetiky a genomiky
Lektoři: RNDr. Iveta Valášková, Ph.D.

Popis:

I když zájem ve světě o Mendela, zakladatele genetiky, roste, v Čechách zaostává. Je to ještě důsledek toho, že v 50. a 60. letech byl Mendel komunistickým režimem zakázán, protože genetika byla považovaná ze reakční pavědu.

Buržoazní pavěda (buržuaznaja lženauka) byl pojem zavedený v Sovětském Svazu pro některé vědecké obory, které se z ideologického hlediska jevily jako nepřijatelné. V různých obdobích byly jako buržoazní pavěda označeny genetika, kybernetika, sociologie, sémiotika, srovnávací lingvistika. Toto pojetí na dlouhou dobu potlačilo povědomí o významných osobnostech vědy (Gregor Johann Mendel), napomohlo vzestupu obskurních osobností (Lysenko, Lepešinská) a na dlouhou dobu omezilo svobodu vědeckého bádání nejen v komunistickém bloku.

Cílem práce bude zmapovat a popsat období, kdy byla genetika pronásledována, věnovat se osobním tragédiím propagátorů genetiky v komunistickém bloku. Vlastním přínosem autora práce budou rozhovory s pamětníky postupného uvolňování v 60. letech, kdy se genetika začala vyučovat na vysokých a posléze na středních školách. Je možné nastínit i současné etické, sociální a právní problémy genetického testování.