Parazitologická diagnostika: neinvazivní metody studia zdraví divokých orangutanů

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta přírodovědecká
Další údaje o pracovišti: Ústav Botaniky a Zoologie
Lektoři: Assoc. Prof. MVDr. Ivona Foitová, Ph.D.

Popis:

Parazitární infekce mohou způsobovat závažné zdravotní problémy konkrétně u orangutanů i divokých zvířat obecně. Parazitologická diagnostika je neinvazivní metoda, která se dá velice dobře použít k monitorování zdraví divokých zvířat. Student se seznámí se základními metodami parazitologické diagnostiky, se zpracováním čerstvého i fixovaného materiálu. Čerstvý materiál získá v zoologické zahradě. Fixovaný materiál má školitelka k dispozici od orangutanů z volné přírody. Student se také naučí zpracovávat vzorky trusu, základy mikroskopické techniky a tvorbu trvalých preparátů. Jeho práce bude součástí dlouhodobého mezinárodního projektu zabývajícího se parazity divokých orangutanů.