Etologie primátů - Etogram jako důležitý nástroj sledování chování primátů

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta přírodovědecká
Další údaje o pracovišti: Ústav Botaniky a Zoologie
Lektoři: Assoc. Prof. MVDr. Ivona Foitová, Ph.D.

Popis:

Etologie primátů je důležitý vědní obor, který odhaluje chování primátů v celé jeho šíři. Student se seznámí s etologii. Také si sám si vyzkouší v zoologické zahradě pozorování primátů nejlépe orangutanů, seznámí se s etogramem, který sám sestaví. Etogramy získané v zoologické zahradě srovná s etogramy z volné přírody, které má školitelka k dispozici.  Student se také naučí pracovat se souborem dat. Jeho práce bude součástí dlouhodobého mezinárodního projektu zabývajícího se chováním divokých orangutanů.