Syntéza molekulárních prekurzorů a jejich aplikace v syntéze nanočástic slitin kovů

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta přírodovědecká
Další údaje o pracovišti: Ústav Chemie
Lektoři: Vít Vykoukal, Ph.D.

Popis:

Téma: Syntéza molekulárních prekurzorů a jejich aplikace v syntéze nanočástic slitin kovů spojuje anorganickou chemii (syntéza nových látek) a materiálovou chemii (příprava a studium nanočástic slitin kovů). Díky této kombinaci bude zájemci nabídnut vhled do těchto oborů chemie a současně aplikace řady analytických nástrojů pro studium jak anorganických sloučenin, tak dokonalý popis nových nano-materiálů. Řada vědeckých prací (včetně předešlých SOČ) ukázala jasný vliv použití různých molekulárních prekurzorů na výsledné vlastnosti nanočástic. Volbou vhodných prekurzorů, tak lze ovlivnit například velikost, tvar nanočástic, ale také jejich morfologii či optické vlastnosti. Všechny tyto vlastnosti lze dobře charakterizovat na nejmodernějších přístrojích včetně různých druhů elektronových mikroskopů. Zájemci se naučí základy anorganické syntézy, izolaci produktu a následně určí jeho strukturu a složení. Po dostatečné charakterizaci látky bude aplikovaná v přípravě bimetalických nanočástic, které budou následně dopodrobna popsaný.