Zařízení pro výrobu a recyklaci 3D tiskového filamentu a optimalizace jeho výrobních parametrů

Instituce: Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, příspěvková organizace
Fakulta/ústav:
Další údaje o pracovišti: Robotárna
Lektoři: Martin Ptáček
Studenti: Jan Cícha - Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace

Popis:

Cílem práce je návrh a realizace zařízení na výrobu a recyklaci 3D tiskového materiálu pro FDM 3D tiskárny (filament). Důraz bude kladen na návrh dostupné metody měření průměru výstupního filamentu a optimalizaci výrobních parametrů pro dosažení vysoké kvality výsledného tisku.