Biodiverzita rostlin ve vinicích jižní Moravy

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta agronomická
Další údaje o pracovišti: Ústav biologie rostlin
Lektoři: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Studenti: Karolína Fabíková - Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace

Popis:

Cílem práce je vytvořit soupis rostlinných druhů rostoucích ve vinicích vybrané vinařské obce.  Dále zhodnotit význam vyskytujících se druhů rostlin z pohledu ekosystému a ochrany přírody. Řešitel se naučí základní metody botanického výzkumu v terénu a následné zpracování získaných dat, dále se naučí poznávat druhy rostlin v různých vývojových fázích, základům tvorby herbářů, dále bude seznámen s problematikou vinařského zákona a s metodami monitoringu vegetace. Ve vinicích vybrané vinařské obce budou při jejich procházení zapisovaný nalezené druhy, případně budou dokumentovány neznámé druhy. Na základě získaných údajů bude stanovena druhová bohatost flóry sledovaných vinic a vinohradů.