Detekce a trasování obličeje ve videu

Instituce: Vysoké učení technické v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Další údaje o pracovišti: Ústav biomedicínského inženýrství
Lektoři: Ing. Jan Odstrčilík, Ph.D.
Studenti: Štěpán Synek - Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, příspěvková organizace

Popis:

Téma se zabývá problematikou detekce a trasování obličeje ve videu nasnímaném mobilním telefonem. Řešitel bude mít nejdříve za úkol prostudovat potřebnou odbornou literaturu z této oblasti a zaměřit se zejména na metodu detekce objektů v obraze pomocí Viola-Jones algoritmu. Předmětem další práce bude nasnímání experimentálních videí za různých světelných podmínek a praktická realizace zvolené metody detekce a trasování obličeje. Realizace bude probíhat v programovém prostředí MATLAB s využitím potřebných toolboxů. Odborná literatura k zadanému tématu je téměř všechna k dispozici jen v anglickém jazyce. Po řešiteli projektu se tedy požaduje alespoň středně pokročilá znalost anglického jazyka, dále obecná schopnost orientace v odborné literatuře a rovněž základní programátorské znalosti.