Humanitární mapování v době post-covidové

Instituce: Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
Fakulta/ústav:
Další údaje o pracovišti: Oddělení environmentální geografie
Lektoři: RNDr. Jakub Trojan, MSc, MBA, Ph.D.
Studenti: Petr Novák - Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55, příspěvková organizace

Popis:

Cílem práce je prostřednictvím nástrojů krizového a humanitárního mapování navrhnout projekt, který by reagoval na vybranou potřebu zmapování doposud nezmapovaných míst na nejzranitelnějších místech světa (Afrika, Asie, střední a jižní Amerika). Mapování bude probíhat v prostředí OpenStreetMap s využitím tasking manageru Humanitarian OpenStreetMap team. Součástí práce je návrh aktivizace spolužáků/veřejnosti k zapojení se do občanskovědních aktivit mapování "bílých míst" současného světa s přihlédnutím ke specifikům v post-covidové době.