Aplikace deskriptivní geometrie

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta přírodovědecká
Další údaje o pracovišti: Ústav matematiky a statistiky
Lektoři: Petr Pupík
Studenti: Jana Bušová - Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, příspěvková organizace

Popis:

Studentka sepíše práci o aplikacích deskriptivní geometrie. Základem práce budou konstrukce ve zvoleném promítání, zejména lineární perspektivě. Práce bude obsahovat vlastní návrhy zobrazovaných objektů (budovy, pokoje a podobně). Zároveň bude práce popisovat matematické zákonitosti využívaných metod (dvojpoměr, dělící poměr, Desarguesova věta).