Mikrobiální rizika pěstování microgreens

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta agronomická
Další údaje o pracovišti: Ústav technologie potravin
Lektoři: Ing. Gabriela Franke, Ph.D.
Studenti: Eliška Krpenská - Kristína Kupcová

Popis:

„Microgreens“ jsou v pevném médiu zakořeněné rostlinky košťálové, kořenové nebo listové zeleniny, které se sklízí a konzumují 7-14 dní po vysetí. Jde o rozvíjející se skupinu produktů, které získaly rostoucí popularitu zejména v gastro oblasti. Nejčastěji se používají pro přípravu čerstvých míchaných salátů, k dekoraci pokrmů, polévek nebo dezertů. „Microgreens“ jsou žádané zejména pro svůj nutriční význam, obsah fytonutrientů jako jsou kyselina askorbová, karotenoidy, tokoferoly, polyfenoly jsou ve srovnání s dospělou rostlinou významně vyšší. Jedním z hlavních omezení růstu tohoto odvětví je jejich obtížná skladovatelnost a rychlá zkáza mladých rostlinek. Pro zvýšení klíčivosti semen, se tato namáčí ve vodě, a dále udržují ve vlhkém prostředí, což sebou nese i riziko mikrobiální kontaminace. Z významných patogenních mikroorganismů se mohou vyskytovat zejména enterobakterie, koliformní bakterie, E.coli, některé druhy rodu Salmonella spp. a plísně. Cílem tohoto projektu bude provést analýzu produktů „microgreens“ zakoupených v tržní síti na výskyt výše uvedených skupin mikroorganismů. Student/ka získá zkušenosti v oblasti potravinářské mikrobiologie a všeobecné základy vědecké práce, počínaje plánováním experimentu, přes jeho provedení, vyhodnocení výsledků a jejich prezentaci. Nedílnou součástí interpretace získaných výsledků bude i práce s vědeckými publikacemi.