Vzory dělení slov

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta informatiky
Další údaje o pracovišti: Katedra vizuální komunikace
Lektoři: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D.

Popis:

Cílem práce je popsat techniku kontextově závislých vzorů používaných typicky pro strojové učení dělicího algoritmu ze seznamu slov. Student popíše typická užití a vlastnosti na příkladu vícejazyčných dělení nebo dalších aplikací techniky vrstvených vzorů.