Identifikace prekurzorových buněk chronické lymfocytární leukémie

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: CEITEC 00216224
Další údaje o pracovišti: Medical Genomics
Lektoři: Petr Tauš
Studenti: Matěj Bryja - Gymnázium Brno-Řečkovice, příspěvková organizace

Popis:

Chronická lymfocytární leukémie (CLL) je nejběžnější leukémie dospělých, s různorodým klinickým průběhem v rozmezí od bezpříznakového onemocnění bez nutnosti akutní terapie po agresivní onemocnění odolné vůči dostupné léčbě s celkovou dobou přežití do tří let. CLL je maligní onemocnění B-buněk charakterizované jejich hromaděním v krvi, kostní dřeni a mízních uzlinách. Nicméně v současné době stále přesně nevíme, z jaké zdravé B-buněčné subpopulace CLL vzniká. Cílem tohoto projektu bude odhalit, zda se v populaci B-buněk u zdravých dárců nachází buňky s podobným RNA expresním profilem CLL buňkám a určit jejich markerové geny.

Jedná se o bioinformatický projekt, ve kterém student/ka bude pracovat se single-cell RNA-sekvenačními daty z CLL pacientských vzorků a zdravých imunitních buněk v programovacím prostředí R nebo Python.