Invazní druhy rostlin na skládce komunálního odpadu

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta agronomická
Další údaje o pracovišti: Ústav biologie rostlin
Lektoři: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Studenti: Marek Janda - Gymnázium Brno, Křenová, příspěvková organizace

Popis:

Naše civilizace produkuje značné množství odpadu, který bývá z části ukládán na řízené skládky komunálního odpadu. Na těchto místech s velmi specifickými podmínkami vzniká společenstvo živých organismů – nový ekosystém. Základem většiny ekosystémů jsou rostliny, proto bude naše pozornost věnována právě rostlinám schopným přežít na skládce komunálního odpadu. Cílem práce je nalézt, identifikovat a vytvořit soupis druhů rostlin rostoucích na vybrané skládce.  Dále zhodnotit význam vyskytujících se druhů rostlin z pohledu ekosystému a ekosystémových služeb. Řešitel se naučí základní metody botanického výzkumu v terénu a následné zpracování získaných dat, dále se naučí poznávat druhy rostlin v různých vývojových fázích, základům tvorby herbářů, dále bude seznámen s problematikou nakládání s komunálním odpadem.