Vliv aktivovaného biouhlu na fyzikálně chemické půdní parametry

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta agronomická
Další údaje o pracovišti: Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin
Lektoři: Ing Helena Dvořáčková

Popis:

Biouhel je materiál na který může být nahlíženo jako na koncové řešení odpadu, na organické hnojivo či jako na nástroj ke zmírnění dopadu klimatické změny. Otázkou ovšem stále zůstává, zda je biouhel pro půdní život nehostinným prostředím či si na něj biota postupem času zvykne. Víme, že po aplikaci biouhlu do půdy dochází k jeho oxidací a k odbourávání řady látek jež mohou být toxické. Myšlenka této práce je uměle "zestařit“ biouhel a zkrátit tak dobu nutnou pro přizpůsobení půdního života na tuto jinak velmi zajímavou látku.