Segmentace obrazů členovců pomocí neuronových sítí

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta informatiky
Další údaje o pracovišti: Katedra vizuální informatiky
Lektoři: doc. RNDr. Petr Matula, Ph.D.
Studenti: Matěj Pekár - Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková organizace

Popis:

Úkolem studenta je vyvinout a vyhodnotit metodu pro segmentaci obrazů členovců, která bude založena na neuronových sítích.