Digitalizace a virtuální rekonstrukce archeologických artefaktů, další cesta restaurace historických památek.

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta filozofická
Další údaje o pracovišti: Ústav archeologie a muzeologie
Lektoři: Vojtěch Nosek

Popis:

Práce je v první fázi zaměřena na osvojení si 3D skenování a 3D fotogrammetrie,
prostřednictvím kterých získáváme virtuální modely archeologických artefaktů.
Následně tyto digitální data poslouží jako základ pro rekonstrukci původního
stavu artefaktů. Může se jednat jak o drobnější předměty - nádoby, šperky, nebo
nástroje minulých kultur, ale stejně tak i o architektonické relikty stojících
i zaniklých staveb. V druhé fázi se prostřednictvím softwarů pro editaci 3D
křivek vytvoří jejich dřívější možná podoba virtuální rekonstrukcí. Výsledky
budou následně publikovány jak online, tak prostřednictvím 3D tisku.