Modulární stavba soutěžních robotů

Instituce: Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, příspěvková organizace
Fakulta/ústav:
Další údaje o pracovišti: Robotárna
Lektoři: Ing. Jakub Streit

Popis:

Práce navazuje na loňskou SOČ stejného jména. Cílem je vyvinout sadu jednoduše propojitelných elektronických modulů pro stavbu soutěžního robotu na některou z disciplín populárních robotických soutěží jako například Robotický den nebo Robotiáda. V rámci zadání je kladen důraz na jednoduchost použití. Jednoduchost umožní zkušenějším uživatelům rychle postavit fungující hardware a věnovat se převážně vymýšlení pokročilých herních strategií a algoritmů. Naopak začátečníci zvládnou rychle postavit fungující robot, což je bude více motivovat k setrvání u techniky a pomůže jim překonat počáteční strmý úsek učičí křivky.

Výstupem práce bude návrh a realizace sady elektronických modulů, zaměřených především na pohyb a orientaci robotu na soutěžním hřišti.