I autovrak může obsahovat cenné kovy.

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta agronomická
Další údaje o pracovišti:
Lektoři: Ing. Martin Šotnar

Popis:

V rámci řešení práce SOČ student popíše materiálové složení autovraků a způsoby nakládání s nimi. Práce se dále bude zaměřovat na popis určité části autovraku. V rámci praktické části budou studentovi poskytnuty vzorky vybrané části autovraku, ve které budou analyzovány prvky, se zaměřením na drahé kovy. Jednotlivé vzorky pak budou dle obsahů těchto látek seřazeny dle výrobce a data výroby. Tyto analýzy budou probíhat na XRF analyzátoru na Mendelově univerzitě v Brně. V rámci řešení práce SOČ bude student mít možnost účastnit se exkurze na autovrakovišti.