Modelování propagace signálu pro LPWA komunikační technologie

Instituce: Vysoké učení technické v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Další údaje o pracovišti: Ústav telekomunikací
Lektoři: Ing. Pavel Mašek, Ph.D.

Popis:

Cílem SOČ bude studium LPWA (Low-Power Wide-Area) bezdrátových komunikačních technologií využívajících pro přenos dat licencované/bezlicenční frekvenční pásmo v rozsahu od 100 MHz do 1 GHz. Pozornost bude soustředěna zejména na propagaci signálu aktuálně dostupných LPWA technologií, a to pro několik scénářů: (i) komunikace uvnitř budov, (ii) komunikace v prostředí označovaných jako “deep indoor”, (iii) komunikace při přechodu z vnitřního do venkovního prostředí a naopak. Praktická část bude zahrnovat návrh a následnou simulaci scénářů pro propagaci signálu jednotlivých LPWA technologií. Pro simulaci scénářů bude v první řadě vytvořena rešerše dostupných simulačních nástrojů, ze které bude následně vybrán vhodný nástroj. Dosažené výstupy z vytvořených komunikačních scénářů budou přehledně zpracovány a diskutovány.