Komunikační jednotka pro přenos měřených fyzikálních veličin v oblasti průmyslového Internetu věcí (IIoT) s využitím heterogenních technologií Narrowband IoT a LoRaWAN

Instituce: Vysoké učení technické v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Další údaje o pracovišti: Ústav telekomunikací
Lektoři: Ing. Pavel Mašek, Ph.D.

Popis:

Cílem SOČ bude v teoretické části seznámení se s komunikačními technologiemi LPWA (Low-Power Wide-Area). Na základě studie budou vybrány dvě technologie, které budou v praktické části práce uvažovány při návrhu desky plošného spoje. Cílem praktické části bude vytvořit komunikační zařízení schopné zasílat M2M data s využitím dvou odlišných komunikačních technologií (komunikujících v licenčním a bezlicenčním pásmu tzv. Multi-RAT). Návrh zařízení bude zohledňovat požadavky jako: (i) bateriové napájení zařízení, (ii) možnost uložení chybových zpráv (obecně informací o navázání spojení, potvrzení přijetí zprávy atd.), (iii) tlačítka pro manuální zasílání zpráv, stavové diody, (iv) displej zobrazující úspěšné/neúspěšné zaslání dat či registraci do mobilní sítě. Výstupem práce bude přehledně zpracovaný text popisující návrh DPS, SW implementaci a praktické ověření funkčnosti.