Studování dynamiky signální dráhy ERK ve vývoji mléčné žlázy

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta lékařská
Další údaje o pracovišti: Ústav histologie a embryologie
Lektoři: Mgr. Zuzana Koledová, PhD.

Popis:

Signální dráha ERK je centrálním signálním uzlem buňky. Sbíhají se na ní signální impulzy z různých receptorů, včetně receptorů růstových faktorů, cytokinů i extracelulární matrix. Výsledkem aktivace ERK dráhy jsou různé buněčné pochody, včetně proliferace, migrace, diferenciace. Dosud však není zcela známo, jak různé signály vedené jednou drahou určují tyto různé buněčné pochody. Nejnovější výzkumy naznačují, že odpověď by se mohla ukrývat v dynamice ERK signalizace, tedy že různá síla a časový průběh aktivity ERK kóduje různé buněčné procesy.

V této práci studentka prozkoumá, jak různá dynamika ERK signalizace kóduje jeden z klíčových dějů vývoje mléčné žlázy, morfogenezi větvení. Využije pro to organoidy mléčné žlázy, ve kterých bude indukovat rozličnou dynamiku ERK signalizace pomocí dvou různých variant FGF2 proteinu, kterých vliv na dynamiku ERK jsme nedávno popsali. Následně bude studentka sledovat vliv těchto různých proteinů na větvící morfogenezi epitelu pomocí časosběrné mikroskopie, dělení a diferenciaci buněk pomocí imunodetekčních metod, a dynamiku ERK pomocí western blotu a imunodetekčních metod. Studentka taky prozkoumá morfogenezi větvení a aktivitu ERK na preparátech z myší žlázy.

Student/ka se v laboratoři seznámí s nejmodernější technikou 3D buněčných kultur (organoidy), naučí se sledovat a fotografovat buňky pomocí mikroskopu a fluorescenčně barvit buňky, připravovat buněčné lyzáty a analyzovat je metodou Western blot, připravovat histologické preparáty mléčné žlázy, vyhodnocovat a interpretovat data. Výsledky práce pomohou lépe pochopit, jak je větvící morfogeneze mléčné žlázy řízena signalizací ERK.

Co očekáváme?

- Základní (SŠ) znalost buněčné biologie.
- Počítačovou dovednost a vlastní počítač – pro práci s výslednými daty „na doma“. 
- Pracovitost, píli, ochotu se učit a poznávat nové věci, zodpovědnost, samostatnost, zručnost, spolehlivost a schopnost týmové práce.
- Pravidelnou návštěvu naší laboratoře (většinou pár hodin týdně, nárazově i celé odpoledne a o víkendu nebo přes prázdniny i celý den).
- Schopnost číst texty v AJ.

 Co nabízíme?

- Osobní přístup, radu a podporu při řešení projektu na bázi pravidelných setkání se školitelkou.
- Podporu při psaní SOČ a prezentování výsledků (od školního po mezinárodní kolo).
- Zkušenost s prací v moderní laboratoři na vysoce aktuálním a atraktivním tématu.
- Práci v příjemném prostředí sympatického a přátelského vědeckého kolektivu.
- Možnost na práci navázat, staneš-li se studentem MU.