Stanovení fyzikálně-chemických paramterů u českých medů

Instituce: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Fakulta/ústav: Fakulta veterinární hygieny a ekologie
Další údaje o pracovišti: Ústav hygieny a technologie potravin rostlinného původu
Lektoři: Mgr. Simona Ljasovská

Popis:

Med je v současné době spotřeboiteli velmi žádanou komoditou. jeho kvalita je ovlivněna Cílem práce je stanovení vybraných fyzikálně-chemických paramterů v medech z různých lokalit v České republice. U medů bude zároveň známý pylový profil, takže vybrané paramtery budou vztaženy k botanickému a geografickému původu medu. V rámci analýz bude měřena barva medu, texturální parametry medu a také bude stanovena antioxidační aktivita a celkové polyfenoly. Výsledky poskytnou ucelenou informaci o profilu českých medů.