Hospodářský systém antického Řecka a přesahy do současnosti

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta ekonomicko-správní
Další údaje o pracovišti: Katedra ekonomie
Lektoři: Ing. Filip Červenka

Popis:

Antickou ekonomiku lze považovat za primitivní a zemědělskou. Přesto tato ekonomika umožnila vznikout jedinečné civilizaci, rozkvětu umění, kultury i vzdělanosti. Z období starého Řecka odvozuje svůj prapůvod celá řada moderních vědních oborů včetně samotné ekonomie.

Cílem práce bude porozumění hospodářskému systému antického Řecka, který umožnil tento jedinečný vývoj. Výzkum bude orientován na pochopení vzájemých vazeb od fungování obchodu, směny a poskytování půjček, přes vlastnctví půdy až k nerovnosti a využívání otroctví. Hlavní částí projektu bude období tzv. Solónových reforem. Co v daném období trápilo řeckou ekonomiku? Co byly hlavní důvody pro přijetí (ekonomických) reforem? Lze tyto reformy považovat za úspěšné?

Kromě samotné ekonomické analýzy bude důležitou součástí výzkumu srovnání se současným stavem české (případně evropské) ekonomiky. Jsou problémy tehdejší doby v nějakém aspektu podobné problémům, které se řeší na poli hospodářské politiky dnes? Lze pozorovat podobnost Solónových reforem a hospodářsko-politických opatření, které se na navrhují nebo dokonce aplikují v dnešním světě?