Teplotní profil suchou částí Punkevních jeskyní

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta přírodovědecká
Další údaje o pracovišti: Ústav geologických věd
Lektoři: Mgr. Pavel Pracný, Ph.D.
Studenti: Tereza Všianská - Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55, příspěvková organizace

Popis:

Znalost vývoje mikroklimatu jeskyní je důležitá pro posouzení časového vývoje a jeho možného vlivu na krasové vody a speleotémy (jeskynní výzdobu). Aktuálně jsou nejzajímavější rizikové faktory - např. voda kondenzující na stěnách nebo příliš vysoké koncentrace oxidu uhličitého - jejich  studium je důležité pro potřeby ochrany jeskynního prostředí v návštěvnicky zpřístupněných jeskyních. Pro jeskynní mikroklima je klíčová role ventilace jeskynní atmosféry. Proudění vzduchu jeskyní je závislé na vnější teplotě. Pokud je vnější teplota vyšší než teplota v jeskyni, proudí vzduch z jeskyně horním vchodem ven a naopak.
Studentka při práci na tématu podrobně proměří základní mikroklimatické parametry (zejm. teplota, obsah CO2, tlak či vlhkost) na profilu suché části Punkevních jeskyní a to v letním i zimním režimu ventilace. Získané poznatky poté zpracuje do konturových diagramů a map teplotního rozložení prostředí jeskyně, případně dalších parametrů. Jejich posouzením a porovnáním budou získány poznatky nejen o sezónních rozdílech, ale také o rozdílech v závislosti na poloze v jeskynním systému a ve vztahu ke zpřístupnění. Masarykova univerzita zajistí na základě dlouhodobé spolupráce přístup do jeskyně, dále veškeré technické vybavení (termokamera, teploměry, měřiče dalších parametrů) a zázemí pro vyhodnocení dat.