Zapojení veřejnosti do rozhodování a dění v obci

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta ekonomicko-správní
Další údaje o pracovišti: Katedra Regionální ekonomie a správy
Lektoři: Ing. Zdeněk Šilhan, Ph.D.

Popis:

Aktivní veřejnost jako přínos, nikoli překážka v procesu tvorby veřejných politik v obcích (rozhodování v obcích). To je hlavní myšlenka tématu. Jak komunikuje obec s občany? Jaké je zapojení občanů do dění a rozhodování v obci? Jak občané a vedení obce vnímá prostředí a podmínky pro život v obci? Jaké jsou problémy v obci, co zlepšit? To jsou hlavní otázky na které se budou hledat odpovědi ve vybrané obci nebo městské části. Dle aktivity řešitele se provede např. dotazníkové šetření s obyvateli, rozhovory s vedením obce a vybranými obyvateli, proběhne opravdové diskuzní setkání s veřejností. Výsledkem budou reálné návrhy na zlepšení podmínek pro život v obci, zapojování a informování obyvatel. Obec bude navrhnuta školitelem nebo řešitelem.