Záškoláctví nejen z trestněprávního pohledu

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta právnická
Další údaje o pracovišti: Katedra trestního práva
Lektoři: JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D.
Studenti: Martina Chaloupková - Gymnázium Brno, Křenová, příspěvková organizace

Popis:

Záškoláctví je jev obvyklý, ovšem ne zcela žádoucí. Projekt je zaměřen na rozbor záškoláctví a jeho typů, a to nejen z pohledu trestněprávního, ale i z pohledu ostatních oborů a nastínění možností jeho řešení. Cílem projektu bude zjištění možností, jak k záškoláctví přistupovat preventivně, ale i represivně (přestupek podle školského zákona, trestný čin ohrožení výchovy dítěte, atd.). Součástí projektu může být i dotazníkové šetření a zpracování statistických dat či judikatury.