Analýza stupňování v češtině: příspěvek k vývoji nového jazykového korektoru

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta filozofická
Další údaje o pracovišti: Ústav českého jazyka
Lektoři: Mgr. Hana Žižková, Ph.D.

Popis:

Cílem je udělat analýzu stupňování adjektiv a adverbií na korpusových datech a poté zformulovat algoritmická pravidla, aby bylo možné automaticky opravovat chybné stupňování v českých textech.

Cílem je udělat analýzu stupňování adjektiv a adverbií na korpusových datech a poté zformulovat algoritmická pravidla, aby bylo možné automaticky opravovat chybné stupňování v českých textech.