Výukový atlas krevních buněk

Instituce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Fakulta/ústav:
Další údaje o pracovišti: Oddělení klinické hematologie
Lektoři: Mgr. Lucie Haklová
Studenti: Gabriela Suská - Gymnázium Brno, Křenová, příspěvková organizace

Popis:

Za využití snímků z digitální morfologie student za pomocí školitele vytvoří edukační pomůcku, která může dále sloužit k výuce morfologie buněk . Během práce na SOČ se student naučí rozlišovat jednotlivé typy buněk pod mikroskopem. Snímky buněk bude nutné poté odborně popsat. Pomůcka bude sloužit především k edukaci žáků středních zdravotnických škol.