Cirkulární potenciál školy

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta ekonomicko-správní
Další údaje o pracovišti: KRES
Lektoři: Ing. Michal Struk, Ph.D.

Popis:

Cílem práce je vylepšit odpadového hospodářství školy ve smyslu konceptu cirkulární ekonomiky. Cílu bude dosaženo přes analýzu stávájícího stavu, identifikaci možností pro zlepšení a aplikací konkrétních opatření s využitím inormačních kapaní, nudgingu atd.