Změny v krevním obraze při bakteriální a virové infekci

Instituce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Fakulta/ústav:
Další údaje o pracovišti: Oddělení klinické hematologie
Lektoři: Mgr. Hana Poláčková
Studenti: Antonie Račanská - Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno

Popis:

Vyšetření krevního obrazu a stanovení diferenciálního rozpočtu bílých krvinek (leukocytů) patří mezi základní hematologické metody. V průběhu bakteriální a virové infekce dochází v periferní krvi ke změnám v počtu a procentuálním zastoupení jednotlivých typů leukocytů. Tyto změny můžeme pozorovat v mikroskopickém nátěru. Pomocí dalších laboratorních výsledků lze určit pravděpodobný původ infekce. Práce se bude zabývat sledováním změn v diferenciálním rozpočtu leukocytů při různých patologických stavech.