Rekonstrukce úpravy a používání zvířecích kůží v neolitických společnostech na jižní Moravě.

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta filozofická
Další údaje o pracovišti: Ústav archeologie a muzeologie
Lektoři: Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková, PhD.

Popis:

Práce je zaměřena na kombinaci metod traseologie, analýzy mikroreziduí a experimentální archeologie. V první fázi půjde o osvojení metody identifikace traseologických stop na archeologických nálezech kamenné a kostěné industrie z několika neolitických sídlišť. Poté budou závěry traseologické analýzy testovány ultrazvukovým odběrem mikrozbytků tkání z nástrojů a nakonec verifikovány i provedením experimentu výroby koženého předmětu dle vlastního výběru v souladu s dobovou autenticitou. Výsledky bude možné publikovat on-line.